Network Menu

Stipendier

SWEA Denver har i alla år gett ut stipendier och donationer till olika ändamål.

I överensstämmelse med SWEAs syften och ändamål i våra stadgar, så stödjer, bevarar, främjar och utvecklar SWEAs stipendier och donationer kunskap i svenska språket, svensk kultur och traditioner. SWEA Denvers julmarknad, silent auction och andra inkomstbringande program gör dessa stipendier och donationer möjliga. Stipendiekommitten tar nu emot ansökningar och rekommenderar stipendiater till styrelsen

Stipendier

SWEA Denver Stipendiater 2019

I juni delade SWEA Denver ut resestipendium till två stycken studenter vid CU Boulder med intresse för Sverige.

Stipendiat nummer ett heter Kate Baugh och är född och uppvuxen i Eldora/Nederland. Kate  började studera Svenska på High School på grund av ett allmänt stort intresse för svenska språket och svensk kultur. Hon är nu en Sophomore-student vid CU Boulder och ser sig själv som rotad vid universitetet mycket på grund av CUs Nordiska Program. I sin önskan att lära sig mer om Sverige har Kate  som mål att göra åtminstone delar av sin planerade doktorsutbildning i kemi/biokemi i Sverige. Som förberedelse för detta åkte Kate till Sverige för att studera svenska och svensk kultur vid Uppsala Univeristet under sommaren 2019. SWEA Denver bidrog till Kates resa med $1000.

Stipendiat nummer två heter Olivia Bulik och är också född och uppvuxen i Colorado. Olivias familj har svenskt påbrå, varför hon har vuxit upp med en rad svenska traditioner. När Olivia blev äldre, växte också hennes nyfikenhet för Sverige och hon bestämde sig för att försöka lära sig mer om sitt svenska påbrå. Detta ledde så småningom till studier i svenska vid CU Boulder, där hon, med historia som huvudämnde, numera är en Sophomore-student. Olivia tilldelades $300 för att studera arkeologi på Gotland under sommaren 2019. Därmed hoppas hon få tillfälle att kombinera upptäckten av sin egen historia med upptäckt av arkeologisk historia.

Båda stipendiater är nu hemkomna från Sverige och ser framemot att under det kommande halvåret delta vid något av SWEAs event och berätta om sina upplevelser i Sverige!

 

Tidigare stipendiater 

Lauren Sievers (2018)

Kelsey Fuller (2016)

Megan Jansson (2015)

Katharine Kane (2014).

 

IRS och SWEA Denver

SWEA är sedan starten en ”non-profit public benefit corporation”, eller 501 (c) 3 under IRS regler. Vi får därför skattebefrielse under de särskilda och förmånliga skatteregler som gäller under amerikansk lagstiftning. Denna förmån gäller dock bara så länge vi uppfyller de villkor som IRS ställer och som SWEA förbundit sig till genom vårt registrerade syfte i stadgarna. För att inte riskera vår skattebefrielse och för att förverkliga våra syften och ändamål, är det viktigt att alla donationer och stipendier görs korrekt och godkänns av vår styrelse innan de verkställs.