Network Menu

SWEA i ett nötskal

 

SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med 7 500 svensktalande kvinnor i ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.

SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

SWEA ger donationer och delar ut stipendier för två miljoner kronor per år.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder ett personligt kontaktnät samt är ett starkt socialt stöd för den svenska industrin utomlands.

SWEA representeras på många platser i världen och spelar en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.

SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

 

Läs mer om SWEA i korthet via SWEA Internationals webplats här.