Network Menu

OM OSS

SWEA är en global ideell organisation för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige, med ca 7400 medlemmar spridda i 74 avdelningar, 34 länder på fem kontinenter.

SWEA är ett personligt och professionellt nätverk. Genom att samla svenskor kring vårt gemensamma språk, ursprung och kultur är SWEA en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier. SWEAs kulturella aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till andra länder.

SWEA i Denver
Vår målsättning för 2013 är att fortsätta stödja svensktalande kvinnor i Denver och runtom Colorado genom att värna om vårt ursprung och kulturarv, fungera som ett skyddsnät och träffpunkt men även stödja projekt med svensk anknytning.

Swea Denver planerar ytterligare måna om våra medlemmar genom att bygga upp ett personligt och proffessionellt kontaktnätverk som kan användas socialt eller gällande arbetsärenden.