Network Menu

Spontanträff & Intressegrupp

Hur fixar man en SWEA Spontanträff eller ny Intressegrupp?

Spontanträff:

Någon/några har en idé om att t.ex. gå på restaurang, spela minigolf, åka skidor osv.

 • Engagemangnivå: Låg.
 • Vad krävs: Man skickar ut en förfrågan på SWEAs facebooksida och kollar hur många som är intresserade och bestämmer tid och plats, bokar bord/tid eller talar om hur/var var och en kan göra detta själva. Sedan träffas man och har trevligt!

Intressegrupp:

Någon/några har ett intresse av att bilda en grupp för ett visst syfte, t.ex. att läsa böcker, sjunga i kör, konst och hantverk, matlagning, träffas med mamma-barn osv. För att få vara med i en intressegrupp måste alla deltagarna vara SWEA-medlemmar.

 • Engagemangnivå: Så låg eller hög man vill att den ska vara.
 • Vad krävs:
  • Bestäm storlek på gruppen. (Detta kan även bestämmas efter att gruppen har några medlemmar som tillsammans utformar hur de vill att gruppen ska se ut. T.ex. brukar bokklubbar ha begränsat medlemskap för att kunna träffas hemma hos medlemmarna och för att underlätta diskussion om böckerna.)
  • Bestäm i vilket forum man träffas; ”hemma hos”, på restaurang, i en park el. dyl.
  • Låt SWEA-medlemmar veta, genom styrelsens kommunikationer, att man ämnar forma en grupp. (Man kan då även tala om om det är en begränsad grupp och att det är ”först till kvarn” som gäller.)
  • Se till att kommunikation mellan gruppmedlemmarna fungerar via email eller dylikt. Sedan träffas man och har trevligt!
  • De flesta intressegrupper har en eller ett par gruppledare som ser till att allt fungerar.

Om du vill arrangera ett annat slags evenemang, läs då mer här

2

3

4