Network Menu

Middagar & Fester

Hur fixar man en större SWEA Middag eller Fest?

Speciella evenemang för alla Sweor med speciell lokal och/eller caterer eller restaurang:

Någon/några vill anordna ett speciellt evenemang som t.ex. Vårmiddagen. (Detta görs ibland av olika intressegrupper.)

 • Engagemangnivå: Medium till hög.
 • Vad krävs:
  • Bestäm datum, plats, om SWEA familjemedlemmar är medbjudna och vad som behöver arrangeras. (Hur många kan förväntas komma? Ska evenemanget hållas på restaurang, i någons klubblokal, hemma hos någon? Underhållning? Behövs en caterer? Budget? Hur mycket kan deltagarna förväntas att betala? Kostnad för caterer eller mat via restaurangen? Hur många val av rätter ska finnas? Behövs bord, stolar, porslin etc.?; Generellt sett så har styrelsen en god uppfattning om dessa frågor och kan hjälpa till att bedöma vad som är rimligt.)
  • Boka och fixa det som behövs i förväg. (Här är man i kontakt och förhandlar med olika caterers/restauranger vad gäller priser för mat, vad för slags matval som finns, hur stor lokal finns att tillgå etc.)
  • Skriv en kort programbeskrivning och skicka till SWEAs Evite ansvariga för att låta SWEA-medlemmar veta att de är inbjudna till ett evenemang (var, när, kostnad, deadline osv.).
  • Sätt med styrelsens hjälp upp PayPal för inbetalning. Påpeka att anmälan är bindande, alltså, även om en deltagare får förhinder så förväntas hon betala annars går evenemanget back.
  • Betala caterern/restaurangen handpenning för att ”hålla” dem. (Detta kan ligga på olika nivåer; många vill ha t.ex. halva summan i förväg. Styrelsens kassör hjälper till att antingen ersätta pengar som en Swea lägger ut eller att skriva en check till caterern/restaurangen.)
  • Kontrollera efter deadline hur många som är anmälda, och inhandla eventuella varor som behövs och sätt upp ”scenen” innan de inbjudna kommer. (Detta kan vara att sätta upp bord och stolar och duka, eller dekorera för ett speciellt tema, sätta upp för eventuell underhållning etc.) Sedan träffas man och har trevligt!
  • Städning behövs efteråt beroende på lokal.

Ni som är intresserade av att ordna en träff, tveka inte att fråga styrelsen om råd!

Om du vill arrangera ett annat slags evenemang, läs då mer här

1

3

4