Network Menu

Förplanerat Program

Hur fixar man en SWEA träff som kräver förkunskaper/ eller andra speciella evenemang?

Träff som kräver förkunskaper/färdighet

Någon/några vill göra en aktivitet som kräver förkunskap eller färdighet inom ett visst område. T.ex. hajka en 14-er, göra dekorationer/skyltar till julmakrnaden, yogapass, dans eller måla/sy.

 • Engagemangnivå: Låg till medium.
 • Vad krävs:
  • Man har själv erfarenhet av det som görs så att man kan ge en rimlig uppfattning om vad för förkunskaper som behövs. (T.ex. måste man kunna återge att det krävs att man är relativt vältränad för att klara av en 14-er, att man kan drabbas av höjdsjuka etc.)
  • Bestäm i vilket forum man träffas; ”hemma hos”, i en park, på ett existerande ”race”, uppe i bergen el. dyl.
  • Låt SWEA-medlemmar veta, genom styrelsens kommunikationer och/eller SWEAs facebooksida, att man vill arrangera evenemanget. (Man bör då också informera om att det är jätteviktigt att man har de förkunskaper som krävs.)
  • Planera i detalj (t.ex. vilken rutt som ska tas, vilken typ av yoga ska utföras, vad för slags proviant behöver deltagarna ha, material, hur anmäler man sej?)
  • Kommunicera alla detaljer till deltagarna och eventuellt boka platser och samla in pengar eller organisera samåkning o.d. Sedan träffas man och har trevligt!

Speciella evenemang för alla Sweor:

Någon/några vill anordna ett speciellt evenemang för att t.ex. fira Valborg, midsommar, fettisdagen, våffeldagen, kräftskiva osv. (Detta görs ibland av olika intressegrupper.)

 • Engagemangnivå: Medium
 • Vad krävs:
  • Bestäm datum, plats, om SWEA familjemedlemmar är medbjudna och vad som behöver arrangeras, budget, kostnad per person/familj, underhållning. (T.ex. så måste man till Valborg hyra ett ”park-shelter”, få alkoholtillstånd, se till att det finns grillkol till grillarna, spel och lekar att sätta upp på gräsmattan, bestämma om man gör knytis eller om arrangörerna fixar korv att grilla, gör sallader etc.,
  • Boka och fixa det som behövs i förväg.
  • Skriv en kort programbeskrivning och skicka till SWEAs Evite ansvariga för att låta SWEA-medlemmar veta att de är inbjudna till ett evenemang (var, när, kostnad, deadline osv.).
  • Kontrollera efter deadline hur många som är anmälda, inhandla eventuella varor som behövs och sätt sedan upp ”scenen” innan de inbjudna kommer. Ta betalt eller be SWEAs kassör göra detta då folk anländer. Sedan träffas man och har trevligt!
  • Städning behövs efteråt beroende på lokal.

Ni som är intresserade av att ordna en träff, tveka inte att fråga styrelsen om råd!

Om du vill arrangera ett annat slags evenemang, läs då mer här

1

3

4