Network Menu

Regionmötet i Dallas

För några helger sedan fick jag uppleva mitt andra regionmöte (RM) med SWEA. Mitt första RM var jag med om som färsking i Denver och var med och arrangerade utflykter och deltog på middagen under lördagen. Denna gång var RM i Dallas och jag var där i rollen som ordförande. Detta RM var ett dubbelmöte då både MAME (vår region) och OAME träffades tillsammans i Dallas. Det var en inspirerande helg tillsammans med ungefär 60 Sweor från runt om i norra Amerika, mestadels USA.

Helgen inleddes med mingel på torsdagskvällen för alla deltagare. På minglet kunde vi lära känna nya Sweor samt återknyta kontakter med Sweor vi träffat tidigare. Detta var första gången som det var fler än en region som samlades och det gav en fantastisk möjlighet att bättre kunna stärka vårt nätverk samt ta del av varandras erfarenheter.

På fredagen hade varje region sitt förmöte. För oss inom MAME diskuterade vi om vikten av att involvera medlemmarna i det framåtriktade arbetet, via direkta enkäter eller öppna diskussionsgrupper. Vi pratade om transparens från styrelsen sida och att använda sig av digitala kanaler för att förmedla information. Vi diskuterade även hur man på ett bra sätt lämnar över till efterträdande inom olika roller i styrelsen. Vi pratade också om hur vi ska få in återkoppling ifrån våra medlemmar och diskussionen landade i att det var bättre med en “på plats” enkät eller diskussion, detta jämfört med digitalt utsända frågor som lätt försvinner i allt annat mediabrus.

Under eftermiddagen hade vi MAMEs årsmöte där gick vi igenom årsrapporten från 2017 samt halvårsrapporten för 2018. Under 2017 uppgick MAMEs gemensamma donationer och stipendier till drygt $38,000 och för 2018 verkar summan bli ungefär densamma. Antalet medlemmar inom MAME i slutet av 2017 var 818 och nu för 2018 är vi uppe i 803.

På kvällen åt vi middag tillsammans på en mexikansk restaurang där vi också fick lyssna på en lokal svensk kör och sjungna lite allsång. Amerikanerna i restaurangen såg lite chockade ut när det först vällde in 60 svenska damer och sedan började vi alla sjunga mitt i middagen.

Lördagen innehöll gemensamma aktiviteter för MAME och OAME. Vi inledde på morgonen med vår föreläsare Cindy Mitchell som guidade oss igenom ett beteendetest vi fått i hemläxa att göra innan RM. Hon föreläste om vikten att veta vilka beteendetyper som finns i ens team och hur man arbetar tillsammans, även om man är olika. En väldigt dynamiskt och inspirerande föreläsning.

Innan och efter lunchen så berättade Lisa Laskaridis, en Swea från NY, om sin inspirerande resa som lett henne fram till sin roll som kommunikationsansvarig på Sveriges delegation vid FNs säkerhetsråd. Hon berättade även om sin tid som SWEA NY avdelningsordförande och vilka utmaningar samt framgångar hon upplevde under den tiden.

Under eftermiddagen diskuterade vi i mindre grupper blandat från alla avdelningar inom MAME och OAME. Inom de olika grupper som jag diskuterade med kom vi fram till följande;

Rekrytering:

  • Göra webbsidan mer modern och med ett tydligt budskap.
  • Använd andra sociala kanaler (ex. Instagram) för att visa vad vi gör inom SWEA för att locka nya medlemmar.

Engagera medlemmar:

  • Genom våra sociala kanaler med visa vad vi gör på alla nivår in om SWEA, tips på aktiviteter.
  • Filmkvällar är populära

Jobba mot gemensamma mål inom avdelningen och styrelsen:

  • Brainstorma med styrelsen i början av året för att hitta gemensama mål
  • Reflektera i slutet av året för att se vad som genomfördes och vad som fungerade bra/mindre bra
  • Längre mål med hur avdelningen ska utvecklas så att momentum fortsätter även om stora delar av styrelsen byts ut.

På kvällen var det dags för att uppleva Texas på riktigt! Vi åkte till Fort Worth för att gå på rodeo, vilket tempo, fantastiska samspel mellan hästar och ryttare, spännande tjurridningar samt vild klunga barn-jagar-kalv tävling!

Jag hade en fantastisk helg i Dallas där jag fick möjlighet att träffa många underbara Sweor och få lära mig och inspireras av hur mycket bra SWEA gör dagligen och hur mycket energi och idérikedom det finns i de svenska damerna runt om i landet!

 

Av: Lisa Jonsson, SWEA Denver ordförande

, ,