Network Menu

Bergman Jubileum på CU

I år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Detta internationellt uppmärksammade 100-årsjubileum firade University of Colorado Nordic Program, med Swea-medlemmen Merete Leonhardt-Lupa i spetsen och i samarbete med SWEA genom en gästföreläsning med Ann-Kristin Wallengren, professor i filmvetenskap vid Lunds Universitet den 17 oktober.

Föreläsningen som var öppen för allmänheten gästades av såväl svenskar med Bergmanintresse som nyfikna studenter med Sverigeintresse. Ann-Kristin Wallengren gav oss en så kallad ”crash course” i såväl svensk filmvetenskap som i Bergman som regissör. Ann-Kristin fokuserade sin föredragning kring Bergmans intresse för och användning av musik i sina filmer och vi fick se olika klipp där musiken har fått stor betydelse för scenernas uttryck och tolkning.

Föreläsningen efterföljdes av en reception för Professor Wallengren, där vi har möjlighet att ställa frågor om föredraget samt avnjuta en enklare buffé. SWEAs syfte att sprida svensk kultur i världen, blev verkligen uppfyllt den här kvällen.

Av: Malin Blank