Network Menu

Semmelkväll & Föredrag

lisaOnsdagen den 15:e februari träffades cirka 30 Sweor hemma hos vår gästfria ordförande, Anna Hallén, för att inmundiga semlor och lyssna på föredrag av Dr. Benjamin Teitelbaum om den nya, nordiska, radikala nationalismens utveckling och framgång i Sverige.

Vi började med att mingla och äta fantastiskt goda semlor som Lisa Jonsson hade bakat. Tack Lisa!!

Sedan fick vi höra om Bens mycket intressanta resa från att vilja hitta sina svenska rötter till att studera ny, nordisk, radikal nationalism och framförallt den musik som denna rörelse har producerat för att nå fler svenskar.

Ben har både svensk och judisk bakgrund men intresserade sig tidigt för sitt svenska påbrå. Han studerade svenska (han höll hela föredraget på ypperlig svenska!) och lärde sig också att spela nyckelharpa, vilket han är mycket kunnig på som en del av oss tagit del av. Under tidigt 2000-tal reste Ben till Sverige för att återknyta till släktingar där, studera musik, och framförallt för att ta del av den svenska kulturen. Till sin förvåning fann han att allt det han hade trott var väldigt svenskt, som folkmusik och traditioner, inte längre var speciellt utbrett bland svenskarna. Däremot fanns det en del ungdomar, skinnskallar, som verkade hålla kvar en del ”gamla” ideal. Ben, som ville ”uppleva sin svenskhet” kände sej dragen till deras patriotism men insåg också att han var väldigt olik dem i allt annat, från utseende och livsstil till deras politik och ofta våldsamma uttryck av sina åsikter.

BenÅr 2010 återvände Ben för att studera dessa radikala nationalister och hur de har lyckats bli mer accepterade i det svenska samhället för att idag, i form av partiet Sverigedemokraterna, åtnjuta stöd från ungefär 20% av den svenska befolkningen. Under många tillfällen levde Ben bland, och spenderade mycket tid med, många av de radikala nationalister han ville studera och blev till och med god vän med en del av dem. Han intervjuade många av dem med samförståndet att han inte var där för att döma eller fördöma dem och deras åsikter. Genom denna forskning fann han att de radikala rörelserna använt sig dels av att tona ner både sina utseenden (inga mer ”combat boots” och skalliga huvuden) och sin retorik och dels av musik, och mer eller mindre subtila budskap i musiktexterna, för att nå en större krets av den svenska befolkningen. De har gått från rock och punk till hip hop, raggae, och folkmusik. Ben berättade även att det finns olika läger inom Sverigedemokraternas parti. Ett läger består av de som tycker att man ska assimileras in i det svenska samhället/kulturen och ”bli svensk” om man immigrerar till Sverige, alltså ska man inte tillåtas att behålla den kultur och de seder man hade i landet man kom ifrån. Ett annat läger består av de som tycker att man bara kan vara svensk om man blivit född till det, det vill säga om man har svenska blodsband.

Efter Bens föredrag kom det många frågor från oss Sweor. En del undrade hur det kändes att vara i så nära kontakt med de radikala nationalisterna när Ben inte själv höll deras kanske extrema åsikter, andra berättade om egna erfarenheter med neo-nazister. Ytterligare andra undrade om svenskar skriver till sina ”representanter” så som man gör i här i USA eller om man helt enkelt bara röstar och låter detta stå för ens åsikter. Många av oss som bott här länge insåg hur lite vi känner till om vad som pågår i svensk politik och kultur och hade nog kunnat stanna och diskutera hela natten. Tack för en fantastiskt trevlig och intressant semmellkväll!!

(För den som är intresserad har Ben mycket nyligen författat och givit ut en bok som innefattar den forskning han berättade om. Den heter “Lions of the North, Sounds of the New Nordic Radical Nationalism”.)

,