Network Menu

2017 SWEA MAME stipendiat: Kelsey Fuller

Doktorand vid University of Colorado tilldelas USD 2 000 för forskning i samisk musik och etnologi.

Kelsey Fuller var 2016 SWEA Denver stipendiat och vi glädjs oss åt att höra att hon i år tilldelas SWEA MAMEs stipendium/resebidrag!

SWEA MAMEs stipendium/resebidrag 2017 har tilldelats Kelsey Ann Fuller, doktorand i musiketnologi vid University of Colorado, Boulder, Colorado, USA.  Med detta vill SWEA MAME stödja hennes forskning om samisk musik, etnologi, kultur och språk denna sommar under professor Krister Stoor vid Umeås Universitet.

 

Kommitténs motivering

Kelsey har under flera år bidragit till forskning om musik i Sverige bl.a. samisk musik, joijkning och svensk folkjazz. Hon kommer att utveckla sin forskning vidare genom projektet i Umeå och dessutom har hon för avsikt att lära sig det samiska språket, studera jämlikhet i den samiska kulturen och samernas rättigheter som urbefolkning i Sverige.

 

Kelsey har en ljus framtid som forskare och det är med glädje och förväntan som SWEA MAME ger henne detta stöd.

 

Presskontakt: Anna Bergström , SWEA MAME Regionordförande

E-post: mame(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Webbsida: swea.mame.org

, ,